Penderfyniadau'r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG), Mawrth 2023

Penderfyniadau'r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG), Mawrth 2023

Atodlen o Benderfyniadau a wnaed gan y Panel Cymorth Grant Busnesau Newydd (is-set o Ymddiriedolwyr), 20 Mawrth 2023

 

Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Cynllun i adfer a gwella coetiroedd yng Nghymru, fel rhan o Fenter Coedwigoedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Atodlen o Benderfyniadau

#COED2YNYSDAWELA

Ymgeisydd: Cyngor Sir Gâr

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £219,397 (100%)