Penderfyniadau Pwyllgor Cymru Mawrth 2022

Penderfyniadau Pwyllgor Cymru Mawrth 2022

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Bwyllgor Cymru, 10 Mawrth 2022.

Ceisiadau Rownd Cyflawni Fframwaith Ariannu Strategol

Mamaliaid Hudolus / Magical Mammals

Grantî: Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru

Prosiect: Cyflwyno a gwarchod Gwiwerod Coch a bele yng ngogledd Cymru er mwyn gwella dealltwriaeth a darparu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli ym maes cadwraeth mamaliaid.

Penderfyniad: Dyfarnu Grant Cyflawni o £499,800 (67%)

 

Ceisiadau Rownd Datblygu Fframwaith Ariannu Strategol

Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru; ein dynodiad, ein balchder, ein dyfodol

Grantî: Cyngor Gwynedd

Prosiect: Byddai'r prosiect yma sy'n seiliedig ar le yn datblygu cynlluniau i adfywio cymunedau tirwedd lechi Gwynedd sydd, gyda'i gilydd, wedi cael dynodiad Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Byddai adfywio'n cael ei gyflawni drwy weithgareddau treftadaeth, darparu cynllun grantiau cymunedol a oedd yn canolbwyntio ar waith cadwraeth ar raddfa fach, gweithredu Cynllun Dehongli Safle Treftadaeth y Byd a darparu rhaglen o hyfforddiant sgiliau traddodiadol a fyddai'n sicrhau cynaliadwyedd a rheolaeth leol ar y safle ar gyfer y dyfodol.

Penderfyniad: Dyfarnu Cais am Grant Datblygu o £113,000 (86%) gyda Grant Cyflawni posibl o £1,114,537