Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetrioedd Cymunedol, Gorffennaf 2021

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetrioedd Cymunedol, Gorffennaf 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 26 Gorffennaf 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol

Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

 

Rhestr o benderfyniadau

#natur Ein Gofod, Ein Natur

Ymgeisydd: Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £10,500 (100%)

 

#COED Place for You Community Woodland

Ymgeisydd: Care & Repair North East Wales

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £164,165 (78%)

 

#NNF Adfer Cernydd Carmel

Ymgeisydd: Cyngor Sir Caerfyrddin

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £87,400

 

#NNF Mewn Dau Gae – Achub Brith y Gors

Ymgeisydd: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £99,100

 

#NNF 1 Cyn Brosiect Gwella Bioamrywiaeth Cwrs Golff Tredegar Casnewydd

Ymgeisydd: Cyngor Dinas Casnewydd

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £73,000

 

#NNF Creating new(t) Connections

Ymgeisydd: Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £99,600

 

#NNF #Gwydnwch natur adeilad Fferm Ciliau

Ymgeisydd: Fferm Ciliau

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £65,000

 

#NNF Adfer tir SSSI Moelyci

Ymgeisydd: CIO Asynnod Eryri

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £63,300

 

#NNF 1 Prosiect Bioamrywiaeth ac Ymwelwyr Ynys Monkey

Ymgeisydd: Cyngor Dinas Casnewydd

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £88,000

 

#NNF Gweithio gyda'n gilydd dros natur yng Nghwm Elan

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Cwm Elan Dŵr Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £87,500

 

#NNF Adfer Cwrs Golff Llanymynech ar gyfer Glöynnod Byw

Ymgeisydd: Clwb Golff Llanymynech

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £91,400

 

#NNF Plannu coed dwysedd isel mewn ardaloedd gwarchodedig

Ymgeisydd: Coed Cymru Cyf

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £93,800

 

#NNF Gwarchodfeydd Natur Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed Adfer Tir Glas

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £66,800

 

#NNF Prosiect Adfer Rhandiroedd Parc Shaftsbury

Ymgeisydd: Cyngor Dinas Casnewydd

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £53,000