Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetrioedd Cymunedol, 1 Mehefin 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 1 Mehefin 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o benderfyniadau

1 Mehefin 2021

#Natur Russell House Green Roof

Ymgeisydd: Pobl Group

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £68,400 (100%)

 

#COED Penygarnedd: Trosi porfa ddefaid ucheldirol yn goetir cymunedol a gwarchodfa natur

Ymgeisydd: FFerm Goedwig Gymunedol Dyffryn Tanat Valley Community Forest Farm

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £151,000 (55%)

 

#NATUR Johnstown crassula eradication

Ymgeisydd: Wild Ground

Penderfyniad: Dyfarnu gostyngiad grant o £19,708 i ddod â’r cyfanswm grant i £30,192