Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, 1 Tachwedd 2021

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, 1 Tachwedd 2021

Rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 1 Tachwedd 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol: Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Chwalu Rhwystrau: Cynllun grant refeniw yn unig i helpu cymunedau sydd wedi'u hallgáu a chymunedau difreintiedig i nodi a dileu rhwystrau i gynnwys y gymuned mewn natur.

Rhestr o Benderfyniadau

#natur Cefn Mawr - Green Spaces and Nature

Ymgeisydd: Cyngor Cymunedol Cefn

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £38,092

#COEDMYNYDDMAWRWOODLANDPARK

Ymgeisydd: Cyngor Sir Gaerfyrddin

Penderfyniad: Gwrthod

#Natur2 -  Travelling Back to Nature

Ymgeisydd: Romani Cultural & Arts Company

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £78,137 (100%)

#NATUR2Roots and Shoots

Ymgeisydd: The Centre for Building Social Action Ltd

Penderfyniad: Gwrthod

#Natur2 Greening Riverside

Ymgeisydd: Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £81,202 (100%)

#Natur2 Growing Roots Tyfu Gwreiddiau

Ymgeisydd: Fio

Penderfyniad: Gwrthod

#natur2InOurNature

Ymgeisydd: The Environment Centre Ltd

Penderfyniad: Gwrthod

#NATUR2 Greening Maindee Together

Ymgeisydd: Maindee Unlimited

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £39,300 (100%)

#NATUR2 WCF Green Connect Project

Ymgeisydd: Women Connect First

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £60,000 (100%)

#Natur2 Nature for Health

Ymgeisydd: Cyngor Sir Dinbych

Penderfyniad: Gwrthod

#Natur2: Garden of Sanctuary

Ymgeisydd: Trinity Project

Penderfyniad: Gwrthod

#NATUR2 LMCN Connecting to Nature

Ymgeisydd: Llanelli Multicultural Network

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £30,000 (100%)

#NATUR2 Green up St Mellons

Ymgeisydd: Hafod Housing

Penderfyniad: Gwrthod

#NATUR2 Community Roots Clydach Swansea Canal / Camlas Abertawe

Ymgeisydd: Canal & River Trust / Glandŵr Cymru

Penderfyniad: Gwrthod