Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Tachwedd 2020

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-grŵp o Ymddiriedolwyr), 2 Tachwedd 2020.

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 
Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol  
Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o Benderfyniadau

2 Tachwedd 2020


#NATUR Tywi Gateway

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Porth Tywi

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £22,900 (100%)

 

#NATUR Abergavenny Environmental Growth

Ymgeisydd: Cyngor Tref y Fenni

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £15,200 (73%)

 

#NATUR Johnstown crassula eradication

Ymgeisydd: Wild Ground-Johnstown Crassula

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £49,900 (100%)

 

#NATUR Nurture Our Nature Sensory Garden

Ymgeisydd: Cyngor Tref Llandrindod

Penderfyniad: Gwrthod

 

#Natur Homegrown @ Park in the past

Ymgeisydd: Homegrown@in the past, 

Penderfyniad: Gwrthod

 

#NATUR Adfywio Pwllheli trwy Natur

Ymgeisydd: Cyngor Tref Pwllheli

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £15,000 (100%)

 

#Natur Parc Bryn Bach Sensory Garden

Ymgeisydd: Life Leisure Trust t/a Aneurin Leisure 

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £11,100 (100%)

 

#Natur Prosiect Cymunedol Cae Crwn Cricieth #Natur Cae Crwn Criccieth Community Project

Ymgeisydd: Cyngor Tref Cricieth

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £20,800 (100%)