Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Rhagfyr 2020

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 21 Rhagfyr 2020.

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 
Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol  
Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o Benderfyniadau

21 Rhagfyr 2020

 

#NATUR Nurture Our Nature Garden (2)

Ymgeisydd: Cyngor Tref Llandrindod

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £16,000 (53%)


#NATUR Margam Park Community Orchard and Meadow

Ymgeisydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £35,800 (100%)


#NATUR Bryn Tip Conservation Grazing

Ymgeisydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £31,200 (100%)


#NATUR Tycroes growing together - enhancing nature and our community

Ymgeisydd: Cyngor Cymuned Llanedi

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £48,900 (100%)