Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Medi 2021

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Medi 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 6 Medi 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur. 

Coetiroedd Cymunedol 

Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhwydweithiau Natur

Cryfhau gwytnwch rhwydwaith Cymru o safleoedd tir a morol gwarchodedig, gan gefnogi adferiad gwyrdd i natur a chymunedau.

Rhestr o benderfyniadau 

#natur Access to nature in Amlwch / Mynediad i fyd natur yn Amlwch

Ymgeisydd: Grŵp Cymunedol #CaruAmlwch

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £22,948 (92%)


#COED Ysbyty

Ymgeisydd: Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £145,982 (100%)


#NNF Llyn Efyrnwy

Ymgeisydd: RSPB Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £497,100


#NNF Rheoli Coetiroedd ym Meirionnydd

Ymgeisydd: Coed Cadw

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £210,500


#NNF Dyfodol Luronium ‒ Camlas Trefaldwyn

Ymgeisydd: Glandŵr Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £357,800


#NNF Gwelliannau i Warchodfa Natur ar gyfer gwytnwch bioamrywiaeth

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £379,800


#NNF Mamaliaid Môr ac Adar Môr

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £122,400


#NNF Cysylltu'r Dyfodol: adeiladu gwytnwch a Gwarchodfeydd Natur cynaliadwy

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £497,700


#NNF Rhwydweithiau Natur Dyffryn Gwy Isaf

Ymgeisydd: Cyngor Swydd Henffordd

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £258,400


#NNF Adfer Gwytnwch i Goetiroedd Cymru

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £500,000


#NNF Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffad Dalgylch ACA Afon Teifi

Ymgeisydd: Cyngor Sir Ceredigion 

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £500,000


#NNF Common Connections

Ymgeisydd: Partneriaeth Natur Sir Benfro

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £200,000


#NNF Gwlyptiroedd Arnawf ar gyfer gwell ansawdd dŵr a chreu cynefinoedd

Ymgeisydd: Dŵr Cymru

Penderfyniad: Gwrthod


#NNF Arfordir i Dir Comin – Gweithredu ac arloesi rhwydwaith safleoedd gwarchodedig Cymru

Ymgeisydd: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £496,500


#NNF Gwelliannau Bioamrywiaeth a Chynefinoedd Dyfi, Gwarchod Gweilch y Pysgod a Mynediad Cymunedol

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £164,900


#NNF Ailgysylltu Afonydd Eogiaid Cymru

Ymgeisydd: Prifysgol Abertawe

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £500,000


#NNF Gwytnwch Afon Tefeidiad

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £153,000


#NNF Project SIARC

Ymgeisydd: Cymdeithas Sŵolegol Llundain

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £390,000


#NNF Arch Eryri: Glanllynau Duon

Ymgeisydd: Yr Arch Eryri

Penderfyniad: Gwrthod


#NNF Mor Glas Glan – Atebion arloesol i ddiogelu bywyd gwyllt morol Cymru

Ymgeisydd: Sefydliad Morol Glas

Penderfyniad: Gwrthod


#NNF Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol Dyfrdwy Uchaf a Chanol

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £500,000


#NNF Rheoli Creigafal Gogledd Cymru

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £500,000