Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Mawrth 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 29 Mawrth 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol
Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o Benderfyniadau

29 Mawrth 2021

#NATUR Gardd Gymunedol Cleddau Community Garden, Hwlffordd

Ymgeisydd: Cyngor Tref Hwlffordd

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £49,700 (100%)

 

#COED Coetiroedd Hen Ffordd Woods Talgarth

Ymgeisydd: The Green Valleys (Cymru) CiC

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £149,800 (100%)