Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Ebrill 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 26 Ebrill 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol
Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o Benderfyniadau

26 Ebrill 2021

#NATUR meadow management

Pontardawe Arena

Argymhelliad: Dyfarnu grant o £18,000 (100%)

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £18,000 (100%)