Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetireodd Cymunedol, 28 Mehefin 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 28 Mehefin 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o benderfyniadau

28 Mehefin 2021

#Natur Pen Y Maes Woods and Greenfield Valley Nature and Wildlife Corridor

Ymgeisydd: Cyngor Tref Treffynnon

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £22,000 (100%)

 

#COED Hermon Community Woodland

Ymgeisydd: Cwm Arian Renewable Energy (CARE)

Penderfyniad: Gwrthod