Penderfyniadau ariannu y Gronfa Rhwydweithiau Natur, Hydref 2021

Penderfyniadau ariannu y Gronfa Rhwydweithiau Natur, Hydref 2021

Arian a ddyranwyd o'r Gronfa Rhwydweithiau Natur, rhan o'r Gronfa Twf Amgylcheddol Cymru

Rydym yn dosbarthu'r Gronfa Rhwydweithau Natur ar y cyd hefo Llywodraeth Cymru.

Nod y rhaglen yw cryfhau gwytnwch rhwydwaith Cymru ’o dir a warchodir a safleoedd morol, gan gefnogi adferiad gwyrdd i natur a chymunedau. Mae grantiau sy'n amrywio o £ 53,000 i £ 500,000 wedi'u dyfarnu i 29 prosiect.