Nodiadau cymorth i ymgeisio: £3,000–£10,000

Defnyddiwch y nodiadau cymorth i ateb pob cwestiwn ar y ffurflen gais am grant £3,000 i £10,000. 

Gallwch ddysgu am:

  • Cwestiynau y byddwn yn eu gofyn i chi yn y ffurflen gais

  • Sut i ddangos y bydd eich prosiect yn cyflawni ein canlyniadau

  • Sut i gyfri’r costau sydd ynghlwm â'ch prosiect

  • Dogfennau y bydd eu hangen arnoch i gefnogi'ch cais

Os ydych yn chwilio am ganllawiau ar y gofynion ar gyfer y grant yma, gan gynnwys pwy all wneud cais, pa ddogfennau y bydd eu hangen arnoch, a beth fydd yn digwydd ar ôl i chi ymgeisio, rhowch gynnig ar Ganllawiau'r Cais.