Cymru: penderfyniadau dirprwyedig Tachwedd 2019

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Bennaeth Buddsoddi, Cymru ar 28 Tachwedd 2019

Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth 


Village Heritage War Memorial and Place of Reflection

Ymgeisydd: Friends of St Teilos

Disgrifiad prosiect: 
Cais 4 mis i godi plac coffa a mainc o flaen Eglwys St Teilo, yn edrych dros Ddyffryn Afon Pelenna i gofio am 22 o ddynion lleol a fu farw yn ystod Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd.

Penderfyniad: Gwrthod

William Roos: Portread o Baentiwr o Gymru

Ymgeisydd: Oriel Ynys Môn

Disgrifiad prosiect: 
Prosiect 9 mis i dynnu sylw at weithiau'r arlunydd Cymreig lleol, William Roos, yn ehangach trwy amrywiaeth o arddangosfeydd o'i gelf. Prynir dau baentiad sy'n darlunio dau ffigur o ddiddordeb yng Nghymru: Richard Dic Jones 'Dic Abadaron' a Hester McClintock.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,900 (31%)

Celebrating the Past, Building for the Future

Ymgeisydd: St Nicholas Church Montgomery

Disgrifiad prosiect: 
Prosiect i wneud gwaith atgyweirio ar nodweddion a henebion mewnol ac allanol yr Eglwys Rhestredig Gradd I, ac i gynhyrchu adnodd cymunedol newydd trwy greu lleoedd amlbwrpas pwrpasol.

Penderfyniad: Gwrthod

Nyth

Ymgeisydd: Cwmni'r Frân Wen

Disgrifiad prosiect: 
Prosiect 2 flynedd i drawsnewid eglwys wag, yn ganolfan greadigol ar gyfer ei gwaith gyda phobl ifanc ym Mangor a gogledd orllewin Cymru.
 
Penderfyniad: Gwrthod

Great Steps for Haverfordwest

Ymgeisydd: Cyngor Sir Benfro -Gwasanaethau Diwylliannol

Disgrifiad prosiect: 
Prosiect 4 blynedd i atgyweirio Castell Hwlffordd a lleiniau bwrdeisi cyfagos a gwella mynediad ffisegol a deongliadol.

Penderfyniad: Gwrthod