Cymru: penderfyniadau dirprwyedig Medi 2019

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Bennaeth Buddsoddi, Cymru ar 26 Medi 2019

Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth 

 

Cofio'r Cwm, Dathlu Treftadaeth Ardal Wledig o Fewn Mynyddoedd y Cambrian

Ymgeisydd:  Cofnodion Cwmystwyth

Disgrifiad prosiect:  Prosiect 11 mis i ddathlu treftadaeth gymunedol Cwmystwyth.

Penderfyniad:  Gwrthod

North Pembrokeshire Tours

Ymgeisydd:  Fishguard and Goodwick Chamber of Trade and Tourism

Disgrifiad prosiect:  Mae'r ymgeisydd yn bwriadu dod yn gwmni teithiau proffidiol masnachol ac arddangos treftadaeth hanesyddol, hynafol, adeiledig a diwylliannol gogledd Sir Benfro.

Penderfyniad:  Gwrthod

Town to City

Ymgeisydd:  Cyngor Abertawe

Disgrifiad prosiect:  Mae'r prosiect yma’n cael ei hwyluso gan rwydwaith diwylliannol y rhaglen Fusion, gan ymgysylltu ag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol i archwilio'r 50 mlynedd diwethaf o hunaniaeth Abertawe fel 'dinas'.

Penderfyniad:  Gwrthod

Milford Haven Heritage & Maritime Museum - Future Ready!

Ymgeisydd: Amgueddfa Arforol a Threftadaeth Aberdaugleddau

Disgrifiad prosiect:  Prosiect gwydn a fydd yn mynd i'r afael â'r angen hollbwysig i'r Amgueddfa ddod yn gynaliadwy ac mewn gwell sefyllfa ar gyfer y dyfodol.

Penderfyniad:  Dyfarnu grant o £45,400 (83%)

Off Flint - celebrating our town, castle and coast

Ymgeisydd:  Cyngor Sir y Fflint

Disgrifiad prosiect:  Prosiect 2 flwyddyn i weithio gyda'r gymuned leol i wella treftadaeth adeiledig a diwylliannol y Fflint.

Penderfyniad:  Dyfarnu grant o £54,200 (70%)