Cymru: penderfyniadau dirprwyedig Mawrth 2020

Rhestr o benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Julie Hughes (Pennaeth Buddsoddi, Cymru) ar 26 Mawrth 2020

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

 

Newbridge Memo: The Way Forward

Ymgeisydd: Celynen Collieries Institute & Memorial Hall

Disgrifiad o'r prosiect: Prosiect 1 flwyddyn i roi cyfleoedd i sicrhau dyfodol yr adeilad drwy edrych ar yr anghenion a chyfleoedd presennol.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £99,000 (100%)