Cymru: penderfyniadau dirprwyedig Hydref 2019

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Bennaeth Buddsoddi, Cymru ar 31 Hydref 2019

Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth 


St Mary’s is 180

Ymgeisydd: St Mary’s Church Pontypridd & Hawthorn High School Intergenerational Partnership

Disgrifiad prosiect: Prosiect 9 mis i ddathlu treftadaeth Eglwys y Santes Fair, Pontypridd, o fewn maes ffocws Rhondda Cynon Taf.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £5,200 (100%)

Llanfair Cross Teaching Apiary and Heritage Meadow

Ymgeisydd:  Gwent Beekeepers CIO

Disgrifiad prosiect: Cynnig 6 mis yn dechrau ym mis Ionawr 2020 i ddiogelu'r proffesiwn cadw gwenyn drwy hyfforddi, uwchsgilio ac addysgu cyfranogwyr.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,900 (100%)

Fork to Fork Learning 

Applicant: Gaer Community Family Learning

Disgrifiad prosiect: Prosiect sy'n dysgu o ble mae bwyd yn dod, dysgu am dyfu bwyd, blasu blasau newydd a thyfu'n ffres a chreu prydau bwyd byddwn yn tyfu.

Penderfyniad: Gwrthod

Saved by Skirts

Applicant: Montgomeryshire Youth Theatre

Disgrifiad prosiect: Cais 1 mis yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2020 i gynnwys pobl ifanc drwy weithgareddau drama gan ddefnyddio dwy stori/chwedlau wrth ei graidd.  

Penderfyniad: Gwrthod

Legends Redrawn

Applicant: CETMA (Community Engagement, Technology, Media & Arts)

Disgrifiad prosiect: Prosiect sy'n edrych ar stori o chwedlau hynafol Sir Gaerfyrddin, i ddod â nhw i'r unfed ganrif ar hugain drwy eu ail-greu mewn ffurf llyfr comig drwy arddull DC Comics neu Marvel.

Penderfyniad: Gwrthod

St Martin’s External Repairs Phase 1

Ymgeisydd: Benefice of Eglwysilan and Caerphilly

Disgrifiad prosiect: Atgyweirio'r Adeilad Rhestredig Gradd II.

Penderfyniad: Gwrthod