Cymru: cyfarfod dirprwyedig Hyd 2021

Cymru: cyfarfod dirprwyedig Hyd 2021

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Pennaeth Buddsoddi, Cymru ar 5 Hyd 2021

Rhestr o benderfyniad

Teitl y prosiect: Gwirfoddoli gyda Llamhidyddion

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Môr Cymru

Disgrifad Prosiect: Mwy o gapasiti sefydliadol a gwytnwch drwy ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli newydd.

Cais am Grant: £122,958

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y prosiect: Stepping out into Nature

Ymgeisydd: RCT People First Limited

Disgrifad Prosiect:  Bydd y prosiect yn rhoi cyfleoedd i bobl ag anghenion addysgol arbennig gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau treftadaeth naturiol.

Cais am Grant: £91,355

Penderfyniad: Dyfarnu grant

 

Teitl y prosiect: The Meeting Place

Ymgeisydd: High Street Baptist Church

Disgrifad Prosiect: Datblygu gofod cymunedol digidol a clyweledol o fewn Eglwys y Bedyddwyr Stryd Fawr rhestredig Gradd II.

Cais am Grant: £7,000

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y prosiect: Margam Castle Options Appraisal

Ymgeisydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Disgrifad Prosiect: Bydd y prosiect yn creu cynllun atgyweirio a chadwraeth manwl wedi'i gostio, cynllun busnes ac adroddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid a fydd yn llunio cynaliadwyedd hirdymor Castell Margam.

Cais am Grant: 135,240

Penderfyniad: Dyfarnu grant

 

Teitl y prosiect: Restoration of bells and bell frame.

Ymgeisydd: Eglwys Sant Dunawd

Disgrifad Prosiect: Atgyweirio ac adfer y clychau yn Eglwys Sant Dunawd, Bangor Is-y-Coed

Cais am Grant: £41,804

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y prosiect: Diogelu safle hanesyddol Capel Carmel er budd y gymdogaeth

Ymgeisydd: Capel Carmel

Disgrifad Prosiect: Bydd y prosiect yn dod â'r capel rhestredig Gradd II* a'r tŷ capel hwn yn ôl i'w ddefnyddio fel lleoliad treftadaeth gyda dehongliad a thai fforddiadwy hirdymor.

Cais am Grant: £198,718

Penderfyniad: Dyfarnu grant

 

Teitl y prosiect: THE PLAZA

Ymgeisydd: AFAN ARTS

Disgrifad Prosiect: Creu ffilm ddogfen, sy'n manylu ar dreftadaeth y Plaza, ynghyd ag archif ddigidol ar-lein.

Cais am Grant: £94,705

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y prosiect: St Elvan Community Heritage Project

Ymgeisydd: Eglwys Sant Elvan, Aberdâr

Disgrifad Prosiect: Creu canolbwynt cymunedol a phrofiad ymwelwyr yn Eglwys Sant Elvan rhestredig Gradd II*

Cais am Grant: £80,300

Penderfyniad: Dyfarnu cynnydd grant

 

Teitl y prosiect: Ail-ddatblygu YMCA, Merthyr Tudful

Ymgeisydd:  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Disgrifad Prosiect: Cadw adeilad rhestredig Gradd II ym Mhontmorlais, Merthyr Tudful, gan ei ddefnyddio'n fasnachol.

Cais am Grant: £0

Penderfyniad: Dyfarnu cynnydd grant

Cytuno ar newid yng nghanran y grant o 32% i 26%