Cymru: cyfarfod dirprwyedig Ebrill 2022

Cymru: cyfarfod dirprwyedig Ebrill 2022

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Pennaeth Buddsoddi, Cymru ar 5 Ebrill 2022.

Enw’r prosiect: Coed Y Bont Community Phoenix Project

Ymgeisydd: CYMDEITHAS COEDWIG CYMUNED PONTRHYDFENDIGAID COMMUNITY WOODLAND ASSOCIATION

Disgrifiad o’r prosiect: prosiect 2 flynedd i wella mynediad i'r coetir, a darparu hyfforddiant i bobl ifanc a gwirfoddolwyr y sefydliad.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Enw’r prosiect: Queen Platinum Jubilee

Ymgeisydd: Caldicot Town Team CIC

Disgrifiad o’r prosiect: cynnal parti stryd undydd yng nghanol tref Cil-y-coed, i ddathlu jiwbilî platinwm y Frenhines.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Enw’r prosiect: Finding Henry Tudor

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Harri Tudur

Disgrifiad o’r prosiect: prosiect i gynnal ymchwil i hanes arwyddocâd Harri Tudur ym Mhenfro, a sut orau y byddai'r straeon yn cael eu dehongli o fewn y gofod treftadaeth newydd arfaethedig.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,800 (100%)

 

Enw’r prosiect: Community Engagement on Haverfordwest Castle

Ymgeisydd: Cyngor Sir Benfro

Disgrifiad o’r prosiect: Prosiect ymgysylltu â'r gymuned i lywio'r gwaith o gynllunio ar gyfer ailddatblygu Castell Hwlffordd canoloesol yn y dyfodol.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (95.24%)

 

Enw’r prosiect: Commemorative Corner

Ymgeisydd: Clwb Criced Casnewydd

Disgrifiad o’r prosiect: Prosiect 12 mis i ariannu "cornel goffa" i ddathlu 30 mlynedd ers iddynt symud i Barc Spytty.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,928 (83.23%)