Cymru: cyfarfod dirprwyedig Awst 2021

Cymru: cyfarfod dirprwyedig Awst 2021

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Pennaeth Buddsoddi, Cymru ar 3 Awst 2021

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Last Generation of Coalminers (Kings of The Underground/Last Voices of the Rhondda)

Ymgeisydd: Vision Fountain CIC

Cais am grant: £63,409

Canran y grant: 100%

Penderfyniad: Dyfarnu grant


Cofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Wrecsam

Ymgeisydd: Cyngor Cymuned Offa

Penderfyniad: Gwrthod 

 

Diogelu safle hanesyddol Capel Carmel er budd y gymdogaeth

Ymgeisydd: Capel Carmel

Penderfyniad: Gwrthod

 

Prosiect SIARC (Sharks Inspiring Action and Research with Communities)

Ymgeisydd: The Zoological Society of London

Cais am grant: £180,997

Canran y grant: 28.63%

Penderfyniad: Dyfarnu grant

 

Cymunedau dros Natur

Ymgeisydd: Tai Tarian

Penderfyniad: Gwrthod


Bywyd y Castell - adnoddau addysg Castell Caeriw

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Penderfyniad: Gwrthod

 

Dramau Cymru / Plays of Wales

Ymgeisydd: Invertigo Theatre Company Ltd

Penderfyniad: Gwrthod

 

Treftadaeth De Asia

Ymgeisydd: The Mentor Ring Ltd

Penderfyniad: Gwrthod

 

Digital and Acting Skills for BAME

Ymgeisydd: BAME ONLINE COMMUNITY TELEVISION

Penderfyniad: Gwrthod 

 

Creu Cranogwen/Creating Cranogwen

Ymgeisydd: Spring Out

Penderfyniad: Gwrthod