Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cymorth Busnes Cymru, Chwefror 2021

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Julie Hughes (Pennaeth Buddsoddi, Cymru) ar 16 Chwefror 2021.

Cyllid Cymorth Busnes Cymru

Cyllid sefydliadol i ddarparu rhaglen hyfforddi a datblygu i gefnogi sefydliadau treftadaeth i ddatblygu sgiliau busnes a sicrhau gwell cynrychiolaeth o bobl mewn treftadaeth.

Rhestr o Benderfyniadau  

Cymorth Busnes Cymru (Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion)

Ymgeisydd: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC / WCVA)

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £248,600 (100%)

Cymorth Busnes Cymru Sefydliad Cymunedol Cymru

Ymgeisydd: Sefydliad Cymunedol Cymru

Penderfyniad: Gwrthod

Cymorth Busnes Cymru Cause4 Ltd

Ymgeisydd: Cause4 Ltd

Penderfyniad: Gwrthod