Blaenoriaethau ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2021-22

Rydym yn cefnogi treftadaeth y DU i addasu a ffynnu eto.

Mae treftadaeth y DU yn wynebu ei bygythiad mwyaf difrifol ers yr Ail Ryfel Byd. Mae'r risgiau i safleoedd treftadaeth, atyniadau a sefydliadau o golli incwm sydyn a dramatig o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi rhoi'r economi treftadaeth ac ymwelwyr mewn argyfwng, ac mae angen ymateb brys.

Dysgwch fwy am ein ffocws ar gefnogi'r sector i gryfhau ei adferiad yn y tymor canolig ac i adeiladu'n ôl ar gyfer newid cadarnhaol ar draws treftadaeth y DU.