Dr Jamie Davies

Dr Jamie Davies

Jamie Davies, Aelod Pwyllgor Cymru
Mae Jamie yn Uwch Reolwr Partneriaethau ac Ymgysylltu (Ewrop) ar gyfer Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Ers yn 17 oed, mae Jamie wedi bod yn wirfoddolwr gydag amgueddfa Forwrol Llŷn yng Ngogledd Orllewin Cymru, gan ddod yn aelod o'r pwyllgor ac yn ymddiriedolwr yn ddiweddarach. Helpodd i ailagor yr amgueddfa yn 2014. Yn ogystal, mae'n ymddiriedolwr Europa Nostra UK.

Rhwng 2016-2018 roedd yn gymrawd addysgu mewn treftadaeth ddiwylliannol yn Sefydliad Treftadaeth Ddiwylliannol Rhyngwladol Ironbridge, Prifysgol Birmingham.

Mae gan Jamie BA Archaeoleg, Gradd Meistr Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol Ryngwladol o Brifysgol Durham a Doethuriaeth o Sefydliad Ironbridge ar Addysg ar Safleoedd Treftadaeth y Byd.