Abigail Tweed

Abigail Tweed
Mae Abigail yn arbenigo mewn datblygu sectorau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru, effaith gymdeithasol, parodrwydd i fuddsoddi a dyngarwch.

Mae Abigail yn angerddol am bŵer treftadaeth i newid bywydau pobl mewn cymunedau ymylol.

Sefydlodd ei busnes ymgynghorol Milestone Tweed yn 2010. Gan weithio gydag arbenigwyr, mae'n cyflwyno prosiectau sy'n cefnogi twf sefydliadau a dysgu mewn treftadaeth, diwylliant, y celfyddydau, iechyd, cyflogaeth, tai a dyngarwch. Fel ymgynghorydd Enhance gyda Sefydliad Lloyds, mae'n darparu amrywiaeth o gymorth wedi'i deilwra ar gyfer elusennau.

Mae Abigail yn ymarferwr llywodraethu cymwysedig (ACGP). Mae'n Is-gadeirydd ar Adra, sef darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru, ac yn gynghorydd ar fwrdd Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru.

Mae'n Llysgennad ar ran Sefydliad Cymunedol Cymru, gan gefnogi buddsoddiad cynyddol yn y sector cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru. 

Cyn sefydlu Milestone Tweed, mae wedi gweithio fel Pennaeth dros dro a Chyfarwyddwr Datblygu Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth. Treuliodd rai blynyddoedd yn y GIG yn arwain rhaglenni addysg gan gymheiriaid ac mewn llywodraeth leol fel cydlynydd gwasanaethau cerddoriaeth peripatetig, gan arbenigo mewn hyfforddiant chwythbrennau.

Mae wedi byw ar Ynys Môn dros yr 20 mlynedd diwethaf gyda'i gŵr a'i thri o blant.