Cysylltwch â ni

A oes gennych gwestiwn am ein cyllid? E-bost: enquire@hlf.org.uk Ffôn: 020 7591 6042 / 6044 (9.00am–5.00pm Llun i Gwener) Siaradwch â’ch swyddfa leol Llundain & De Lloegr Canolbarth & Dwyrain Lloegr Gogledd Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Manylion ein prif swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein gweledigaeth a rôl Ysbrydoli , arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy: Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu Ysbrydoli a chefnogi arloesedd Hyrwyddo gallu a gwydnwch y

Yr hyn a wnawn

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf ymroddedig o ran treftadaeth yn y DU.

Ein Gwaith

Rydym yn buddsoddi mewn ystod eang o dreftadaeth y DU. Rydym yn ariannu pob math o brosiectau, cyhyd â'u bod yn helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau. Darganfyddwch fwy am yr hyn rydym yn ei ariannu isod.

Amdanom ni

Defnyddiwn arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i ysbrydoli, arwain a chefnogi treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Sut i ymgeisio am gyllid