Ros Kerslake OBE

Ros Kerslake OBE
Ymunodd Ros Kerslake â'r sefydliad fel Prif Weithredwr ym mis Gorffennaf 2016, o Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog lle'r oedd hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol.

Mae Ros wedi hyfforddi fel cyfreithiwr a dechreuodd ei gyrfa mewn swyddi cyfreithiol cyn ymgymryd â swydd arweinyddiaeth ehangach yn y sector preifat, gan gynnwys ar gyfer grŵp Gulf Oil a Booker Group. Fel Cyfarwyddwr Eiddo Railtrack, datblygodd ddiddordeb yn y materion sy'n ymwneud â lle ac adfywio trefol sydd wedi nodweddu ei rolau ers hynny. Aeth Ros ymlaen i arwain RegenCo – cwmni adfywio trefol yng ngorllewin canolbarth Lloegr - lle hi oedd y Prif Weithredwr cyntaf.

Ymhlith ei chyflawniadau yn Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog, bu Ros yn arwain y tîm a arbedodd un o'r crochendai Fictoraidd olaf yn y DU, crochenwaith Middleport, gan ddod â bywyd newydd a busnes i'r safle a adferwyd.

Mae Ros yn gyfarwyddwr anweithredol i’r grŵp U and I, datblygwr eiddo sy'n seiliedig ar adfywio, ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cynghori Gymunedol, Gwirfoddol ar a Gwasanaethau Lleol. Derbyniodd Ros OBE yn rhestr anrhydeddau 2015 am wasanaethau i dreftadaeth Prydain.

Mae gan Ros ddau doethuriaeth anrhydeddus, o brifysgolion Swydd Stafford a Keele, am ei gwaith ym maes treftadaeth ac adfywio, ac mae ganddi radd yn y gyfraith a seicoleg a MBA.