Y Farwnes Kay Andrews OBE

Y Farwnes Kay Andrews OBE

Y Farwnes Kay Andrews OBE
Elizabeth (Kay) Andrews OBE, y Farwnes Andrews o Southover, oedd Cadeirydd English Heritage rhwng gorffennaf 2009 a Gorffennaf 2013.

Gwasanaethodd fel Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol rhwng mis Mai 2005 a mis Mai 2009 ac mae'n Ddirprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi.

Cyn cael ei benodi'n Is-ysgrifennydd Seneddol, roedd y Farwnes Andrews yn Chwip a Llefarydd y Llywodraeth yn Nhŷ'r Arglwyddi dros Iechyd, Gwaith a Phensiynau, ac Addysg a Sgiliau (2003-2005).

Roedd y Farwnes Andrews yn Gymrawd o'r Uned Ymchwil Polisi Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Sussex rhwng 1968 a 1970, Clerc Seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin rhwng 1970 a 1985, a Chynghorydd Polisi Neil Kinnock fel Arweinydd yr Wrthblaid rhwng 1985 a 1992. Rhwng 1992 a 2002, y Farwnes Andrews oedd y Sylfaenydd a'r Cyfarwyddwr Addysg Ychwanegol, yr elusen genedlaethol ar gyfer dysgu a gweithgareddau y tu allan i'r ysgol. Derbyniodd yr OBE ym 1998 am ei gwaith ym maes addysg.

Addysgwyd y Farwnes Andrews yn Ysgol Lewis i Ferched, Hengoed, Ystrad Mynach ac aeth ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn Sussex, cafwyd MA mewn Cymdeithaseg Gwleidyddol ac wedyn DPhil mewn Hanes ac Astudiaethau Cymdeithasol o Wyddoniaeth.

Mae wedi ysgrifennu llyfrau ac erthyglau ar hanes a threfniadaeth polisi gwyddoniaeth a thechnoleg, ar dlodi a pholisi cymdeithasol, ac ar addysg. Yn ddiweddar, ysgrifennodd y Farwnes Andrews adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar Ddiwylliant, Treftadaeth a Thlodi.