Colin Bailey

Colin Bailey

Colin Bailey
Ymunodd Colin â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn 2014 fel Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol gyda chyfrifoldeb am y timau Cyllid, Adnoddau Dynol a Datblygu.

Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus ar ôl gweithio mewn nifer o rolau yn Cyllid a Thollau EM a'r Swyddfa Brisio lle bu'n Brif Swyddog Cyllid.

Mae hefyd wedi gweithio yn y sector dielw/elusennol hefyd.

Mae ganddo radd mewn Cyfrifeg Gymhwysol ac mae'n Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig.

Ei ddiddordebau yw teithio a rhannu hanes y Tuduriaid gyda'i wraig a'i dri o blant.