Museum photograph on mobile phone

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Helpu'r sector i ffynnu

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn awyddus i ddatblygu eu defnydd o dechnoleg ddigidol. Mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, a lansiwyd ym mis Chwefror 2020, wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu.

Mae digidol yn cadw pobl sy'n gysylltiedig â threftadaeth. Gall helpu sefydliadau treftadaeth i oroesi pandemig y coronafeirws (COVID-19) a symud i ddyfodol mwy gwydn a chreadigol. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau amrywiol profiad digidol sefydliadau treftadaeth.

Bydd hyfforddiant, adnoddau a chyllid newydd ar gael yn ddiweddarach yn 2021 – dewch yn ôl i'r dudalen hon yn y dyfodol agos i gael rhagor o wybodaeth. 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thicio'r blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Woman using a laptop under a tree

Sut rydym yn eich helpu

Lab Treftadaeth Ddigidol

Group planning at a table

Rheolir y rhaglen hon gan Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau mewn partneriaeth ag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a The Collections Trust - ac fe'i hariannwyd drwy gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'n rhaglen rydd i sefydliadau treftadaeth bach a chanolig sy'n ceisio datblygu eu galluoedd digidol. Darparodd y rhaglen weithdai a digwyddiadau, bwtcamps digidol ac academi sgiliau digidol The Lab.

Bydd sefydliadau treftadaeth y DU yn gallu cael mynediad i weithdai ar-lein, digwyddiadau hyfforddi a bwtcamps digidol a fydd yn para hyd at Wanwyn 2021.

Taking a photo of a beach using a mobile phone

Treftadaeth Ddigidol

Rhaglen sgiliau digidol yw Treftadaeth Ddigidol dan arweiniad The Heritage Alliance ac a gefnogir gan by Media Trust, Charity Digital a Naomi Korn Associates. Mae'r rhaglen yma’n cynnig hyfforddiant, dosbarthiadau meistr ac adnoddau sy'n canolbwyntio ar farchnata, ymgysylltu â chynulleidfaoedd, eiddo deallusol, diogelu data ac offer a phrosesau busnes ar-lein.

Tan fis Gorffennaf 2021, bydd Treftdaeth Ddigidol yn cefnogi dros 700 o sefydliadau treftadaeth.

Arwain cwrs y Sector

Young people working on laptops

Cwrs datblygiad proffesiynol mewn Arweinyddiaeth Ddigidol yw Arwain y Sector Culture24. Mae carfan o 16 o arweinwyr o sefydliadau treftadaeth canolig i fawr ledled y DU yn cymryd rhan.

Mae cwrs 2020 eisoes wedi dechrau, ond cadwch olwg am newyddion ar y niferoedd a dderbynnir yn 2021. Byddwn hefyd yn rhannu canfyddiadau'r cwrs eleni.


Canllawiau digidol

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i ddechrau mewn meysydd digidol allweddol:

Ysgogi Arloesedd, Mentergarwch a Chydweithredu

Person and child looking at computer holding butterfly identification sheets
Cadwraeth Glöynnod Byw. Credyd: Ben Hanson

Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddwyd cylch newydd o ddyfarniadau. Bydd y rhain yn helpu sefydliadau treftadaeth i ddefnyddio digidol i ymateb i heriau cyfredol a pharatoi'r sector ar gyfer y dyfodol.

Bydd manylion am sut i gymryd rhan ar gael cyn bo hir – dewch yn ôl i'r dudalen hon a chofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Y prosiectau yw:

  • Symud Digidol Ymlaen: Bydd Yr Ymddiriedolaeth Ddigidol Elusennol yn darparu hyfforddiant a digwyddiadau am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth bach a chanolig i ddefnyddio digidol i sbarduno gwydnwch a llwyddiant busnesau.
  • Canolfan adnoddau digidol ar-lein newydd ar gyfer y sector treftadaeth. Bydd tri thîm o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Dreftadaeth yn cydweithio i ymchwilio ac ateb 100 cwestiwn digidol mwyaf dybryd y sector treftadaeth mewn amrywiaeth o adnoddau dysgu ar-lein am ddim. Bydd y pynciau'n cynnwys ymgysylltu digidol, creu cynnwys, cynllunio adferiad ac arweinyddiaeth ddigidol.
  • Treftadaeth Gysylltiedig: Rydym wedi ariannu wyth rhwydwaith i gefnogi cymunedau ymarfer i gyfuno adnoddau ac arbenigedd o amgylch ardaloedd treftadaeth penodol. Bydd y rhwydweithiau'n agor pynciau treftadaeth i ystod ehangach o bobl, gan ddod â dealltwriaeth newydd a mwy o berthnasedd.

Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol a diweddariadau isod:

Collection of art work and photographs created in workshops with former patients of Graylingwell
Exhibition of art piece created in workshops by former patients of Graylingwell. Chichester Community Development Trust

Projects

Graylingwell Heritage Project

This project ensured that the social history of Graylingwell Hospital was captured as the building was redeveloped into residential housing.