Calendr digwyddiadau

Ein calendr digwyddiadau yw lle byddwch yn dod o hyd i ddigwyddiadau ledled y DU a gynhelir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol neu brosiectau rydym wedi'u hariannu.

Mae'r rhain yn cynnwys ein gweithdai ariannu, ffeiriau ariannu a sesiynau cynghori yn ogystal â digwyddiadau treftadaeth a diwrnodau allan.
Oherwydd COVID-19, mae llawer o ddigwyddiadau wedi'u gohirio/symud ar-lein. Bydd hyn yn effeithio ar nifer y cofnodion sydd i'w gweld isod.

 

Gweithdai

Rydym yn mynychu gweithdai a meddygfeydd ariannu yn rheolaidd yn ogystal â threfnu ein digwyddiadau ein hunain. Mae'r rhain yn ddelfrydol os nad oes gennych fawr ddim gwybodaeth ohonom ac yr hoffech gael gwybod mwy. Cynhelir y gweithdai a'r cymorthfeydd ledled y wlad ac fel arfer maent yn cynnwys cyflwyniadau ar ein pen ein hunain ac weithiau siaradwyr eraill. Efallai y bydd cyfleoedd hefyd i drefnu apwyntiad cyfarfod unigol.

Ffeiriau Ariannu

Mae ffeiriau ariannu yn ddigwyddiadau mwy a fynychir fel arfer gan lawer o wahanol sefydliadau ariannu. Maent yn ffordd dda o ddarganfod mwy am gyfleoedd ariannu a allai fod o ddiddordeb i chi mewn lleoliad anffurfiol. Mae ffeiriau ariannu fel arfer yn cynnwys gweithdai ariannu lle gallwch ddysgu mwy am gyllidwyr penodol a derbyn arweiniad ar wneud cais. Gall mynychwyr hefyd bori drwy'r stondinau os yw'n well ganddynt.

Am fformat arall, ewch i'n tudalen Facebook.