Anchor and Sail Restoring Maritime Heritage to the Clyde

Yr hyn a wnawn

Yr hyn a wnawn

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf ymroddedig o ran treftadaeth yn y DU.

Credwn fod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl at ei gilydd, yn ysbrydoli balchder mewn cymunedau ac yn hybu buddsoddiad mewn economïau lleol.

  • Rydym yn dosbarthu grantiau'r Loteri Genedlaethol o £ 3,000 i £5miliwn, prosiectau ariannu sy'n cynnal a thrawsnewid treftadaeth y DU
  • Rydym yn darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth ar draws y sector treftadaeth, ac rydym yn eiriolwyr am werth treftadaeth

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydym yn ei ariannu

Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol

Ein rhiant-gorff yw Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (NHMF). Mae'r NHMF yn dyrannu arian y Loteri i dreftadaeth; CDLG yw'r dosbarthwr.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn gorff cyhoeddus anadrannol sy'n atebol i'r Senedd trwy'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Mae ein penderfyniadau am geisiadau a pholisïau unigol yn gwbl annibynnol i'r llywodraeth.

Arian y Loteri Genedlaethol

Gyda phob pryniant tocyn, mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi arian ar gyfer achosion da. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn un o
12 dosbarthwr yr arian yma.

Ers 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi codi dros £39 biliwn i achosion da. Rydym wedi dosbarthu £7.9 biliwn i fwy na 43,000 o brosiectau treftadaeth.

Darganfyddwch fwy

Darllenwch ein hadroddiad diweddaraf.

Rydym yn bwriadu dosbarthu o leiaf £1 biliwn o incwm y Loteri Genedlaethol dros y pum mlynedd nesaf. Dysgwch fwy am ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024.

Darllenwch ein adroddiadau diweddaraf.