Children taking part in a workshop Children taking part in a workshop

Ein Gwaith

Ein Gwaith

Rydym yn buddsoddi mewn ystod eang o dreftadaeth y DU. Rydym yn ariannu pob math o brosiectau, cyhyd â'u bod yn helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau.

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydym yn ei ariannu isod.

More like this...

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein gweledigaeth a rôl Ysbrydoli , arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy: Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu Ysbrydoli a chefnogi arloesedd Hyrwyddo gallu a gwydnwch y

Yr hyn a wnawn

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr treftadaeth mwyaf yn y DU.

Canlyniadau

Rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth yr ydym am ei wneud gyda'n harian trwy set o naw canlyniad. Y canlyniadau yw newidiadau, effeithiau neu fuddion sy'n digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect.