Children taking part in a workshop

Ein Gwaith

Ein Gwaith

Rydym yn buddsoddi mewn ystod eang o dreftadaeth y DU. Rydym yn ariannu pob math o brosiectau, cyhyd â'u bod yn helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau.

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydym yn ei ariannu isod.

More like this...

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein gweledigaeth a rôl Ysbrydoli , arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy: Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu Ysbrydoli a chefnogi arloesedd Hyrwyddo gallu a gwydnwch y

Amdanom ni

Defnyddiwn arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i ysbrydoli, arwain a chefnogi treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Sut i ymgeisio am gyllid

Natur a Thirweddau canllaw arfer da

Mae'r canllaw yma i'ch helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau sy'n ymwneud â gwaith neu weithgarwch sy'n gysylltiedig â chynefinoedd, rhywogaethau, tirweddau, daeareg neu'r ecosystemau y maen nhw yn rhan ohonynt.