Buddion

Buddion Oriau a gwyliau Ar gyfer swydd lawn amser, bydd gweithwyr fel arfer yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos o 40 awr, gan gynnwys un awr ar gyfer cinio, sy’n ddi-dâl. Darperir gwyliau blynyddol o 26 diwrnod, a fydd yn codi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth cyfrifiadwy, yn ogystal â gwyliau

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Y Bwrdd Mae Bwrdd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 ymddiriedolwr, a benodwyd gan y Prif Weinidog. O Ebrill 2019 bydd y Bwrdd: yn pennu ein fframwaith strategol a pholisi yn pennu ein strategaeth gorfforaethol a'n

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol Ffôn: 020 7591 6032 E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth Ffôn: 020 7591 6143 E-bost: NatashaL@hlf.org.uk

Cysylltwch â ni

A oes gennych gwestiwn am ein cyllid? E-bost: enquire@hlf.org.uk Ffôn: 020 7591 6042 / 6044 (9.00am–5.00pm Llun i Gwener) Siaradwch â’ch swyddfa leol Llundain & De Lloegr Canolbarth & Dwyrain Lloegr Gogledd Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Manylion ein prif swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein gweledigaeth a rôl Ysbrydoli , arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy: Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu Ysbrydoli a chefnogi arloesedd Hyrwyddo gallu a gwydnwch y