Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £100,000 i £250,000

Ariannu – Grantiau o £100,000 i £250,000 Pwy all ymgeisio Gallwch ymgeisio am grant o £100,000 i £250,000 os ydych yn: sefydliad di-elw partneriaeth dan arweiniad sefydliad di-elw Sut i ymgeisio Darllenwch y canllawiau hyn cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am y

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £10,000 i £100,000

Ariannu – Grantiau o £10,000 i £100,000 Pwy all ymgeisio Gallwch ymgeisio am grant o £10,000 i £100,000 os ydych yn: sefydliad di-elw perchennog preifat treftadaeth a phartneriaethau Sut i ymgeisio Darllenwch y canllawiau hyn cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am

Grantiau Treftadaeth Gorwelion: grantiau o £5miliwn a mwy

Faint o arian y gallwch ymgeisio amdano Y swm lleiaf o grant y gallwch ofyn amdano yw £5miliwn. Gallwch ymgeisio am unrhyw swm sy’n fwy na hynny – nid oes terfyn ar faint y gallwch wneud cais amdano. Mae gennym gyfanswm o £50miliwn ar gael yn y flwyddyn gyntaf (2020-2021). Mae'r broses ymgeisio

Gwasanaethau cwsmeriaid

Mae ein siarter gwasanaethau cwsmeriaid yn nodi'r gwasanaeth y gallwch ddisgwyl ei gael gan ddosbarthwr Loteri Cenedlaethol. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaethau. Cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl - beth rydym yn ei wneud yn dda a beth allwn ni

Buddion

Buddion Oriau a gwyliau Ar gyfer swydd lawn amser, bydd gweithwyr fel arfer yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos o 40 awr, gan gynnwys un awr ar gyfer cinio, sy’n ddi-dâl. Darperir gwyliau blynyddol o 26 diwrnod, a fydd yn codi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth cyfrifiadwy, yn ogystal â gwyliau

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Y Bwrdd Mae Bwrdd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 ymddiriedolwr, a benodwyd gan y Prif Weinidog. O Ebrill 2019 bydd y Bwrdd: yn pennu ein fframwaith strategol a pholisi yn pennu ein strategaeth gorfforaethol a'n

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol Ffôn: 020 7591 6032 E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth Ffôn: 020 7591 6143 E-bost: NatashaL@hlf.org.uk