Three children look excited among aeroplanes on display

Treftadaeth ar agor, unwaith yn rhagor

Treftadaeth ar agor, unwaith yn rhagor

Rydym yn cefnogi treftadaeth i ffynnu gan ei bod yn agored i ymwelwyr unwaith eto.

Y gwanwyn a'r haf yma, rydym yn edrych ymlaen at weld lleoliadau treftadaeth yn dechrau ailagor. Rydym hefyd yn dathlu llu o gynigion treftadaeth newydd sy'n agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Gyda'n cefnogaeth ni, gall treftadaeth barhau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl drwy greu swyddi, cefnogi economïau lleol, sbarduno twristiaeth a gwella llesiant.

Os yw eich lleoliad yn agor ei ddrysau, ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #TreftadaethArAgor 

Large building seen from above
Buxton Crescent. Credit: Ensana Hotels

Projects

Buxton Crescent & Spa

Buxton Crescent in Derbyshire reopened on 17 May 2021 following a major National Lottery funded restoration project.