Three children look excited among aeroplanes on display

Treftadaeth ar agor, unwaith yn rhagor

Treftadaeth ar agor, unwaith yn rhagor

Rydym yn cefnogi treftadaeth i ffynnu gan ei bod yn agored i ymwelwyr unwaith eto.

Y gwanwyn a'r haf yma, rydym yn edrych ymlaen at weld lleoliadau treftadaeth yn dechrau ailagor. Rydym hefyd yn dathlu llu o gynigion treftadaeth newydd sy'n agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Gyda'n cefnogaeth ni, gall treftadaeth barhau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl drwy greu swyddi, cefnogi economïau lleol, sbarduno twristiaeth a gwella llesiant.

Os yw eich lleoliad yn agor ei ddrysau, ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #TreftadaethArAgor 

Large building seen from above
Buxton Crescent. Credit: Ensana Hotels

Projects

Buxton Crescent & Spa

Buxton Crescent in Derbyshire reopened on 17 May 2021 following a major National Lottery funded restoration project.

Family gathered on the platform at Whitehead Railway station watching a locomotive approach

Projects

RPSI 2020

Thanks to National Lottery funding and the support of their dedicated volunteers, the Railway Preservation Society for Ireland (RPSI) have been able to preserve and bring the story of Ireland’s railways to life.