Heritage Emergency Fund

Ariannu Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Rydym yn darparu pecyn o gefnogaeth i'r sector treftadaeth fel ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Mae hyn yn cynnwys mwy o gyngor a chymorth, sgiliau tymor hwy a mentrau meithrin gallu, a Chronfa Argyfwng Treftadaeth gwerth £50 miliwn i ddarparu cyllid brys i'r rhai mwyaf anghenus.

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn derbyn ceisiadau am ddwy lefel grant yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae meini prawf a blaenoriaethau'r cais yn wahanol ar gyfer pob lefel o gyllid.

  • grantiau argyfwng o £3,000 i £50,000

    Mae'r lefel grant yma ar gyfer costau hanfodol am y 4 mis nesaf i helpu sefydliadau i ddelio â risgiau uniongyrchol a dod yn fwy sefydlog. Gall y lefel yma o gyllid hefyd gynnwys rhai costau sy'n helpu sefydliadau i edrych tuag at adferiad tymor hwy.

  • grantiau argyfwng o £50,000 i £250,000

    Nod y grant yma yw helpu sefydliadau sy'n rheoli ased treftadaeth sydd mewn perygl dros y 4 mis nesaf. Gall hyn gynnwys costau ar unwaith, yn ogystal â chostau i helpu sefydliadau i edrych tuag at adferiad tymor hwy. Bydd cymorth yn canolbwyntio ar dreftadaeth yr ydym wedi'i hariannu'n sylweddol yn y gorffennol, ac mae hynny'n gallu dangos y cyfraniad hanfodol y mae wedi'i wneud i gymunedau lleol.