Roundhay Park, Leeds

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio am grant rhwng £3,000 a £10,000

Darllenwch y canllawiau ymgeisio cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am y rhaglen grant £3,000 i £10,000 a'r mathau o brosiectau y gallwn ni eu hariannu.

Gallwch wneud cais am grant rhwng £3,000 a £10,000 pryd bynnag y byddwch yn barod.

 1. Dechreuwch drwy ddarllen y canllawiau ar gyfer ymgeisio .
 2. Ewch ati i greu cyfrif ar y porth ymgeisio .
 3. Ymgeisiwch am grant.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn wyth wythnos.

S ut i ymgeisio am grant rhwng £10,000 a £250,000

Darllenwch y canllawiau ymgeisio cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am y rhaglen grant £10,000 i £250,000 a'r mathau o brosiectau y gallwn ni eu hariannu.

 1. Dechreuwch drwy ddarllen y porth ymgeisio.
 2. Ewch ati i greu cyfrif ar y porth ymgeisio.
 3. Cyflwynwch ffurflen ymholiad prosiect i gael cyngor am ddim. Gallwch gyflwyno ymholiad prosiect drwy'r porth ymgeisio, ar ôl i chi greu cyfrif.
 4. Ymgeisiwch am grant.

Sut i ymgeisio am grant sy’n fwy na £250,000

Gofynnwn i bob ymgeisydd sy'n gwneud cais am grant dros £250,000 i gwblhau ffurflen Datganiad o Ddiddordeb fer.

Mae hyn yn ein helpu i:

• cadw'r gwaith sy'n mynd i mewn i geisiadau ar lefel hydrin

• helpu i leihau cystadleuaeth yn ystod y rownd ymgeisio gyntaf

Sut mae ffurflenni Mynegi Diddordeb yn gweithio?

 • Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i benderfynu a fyddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais rownd gyntaf ai peidio.
 • Nid yw gwahoddiad i ymgeisio yn gwarantu grant gennym ni yn y dyfodol ond mae'n nodi ein bod yn gweld potensial yn eich cynigion cychwynnol.
 • Ein nod yw ymateb i'ch Mynegiant o Ddidordeb o fewn 20 diwrnod gwaith o'i dderbyn.
 • Os byddwn yn penderfynu eich gwahodd i ymgeisio, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf. Os nad ydym yn eich gwahodd i ymgeisio, byddwn yn esbonio ein rheswm.

Proses ymgeisio ar gyfer grantiau mwy na £250,000

1. Bydd eich prosiect arfaethedig yn cynnwys cam datblygu a cham cyflawni.

2. Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais cam cyflawni, bydd gennych well dealltwriaeth o gostau, adnoddau, llinell amser ac anghenion eich cynulleidfaoedd.

3. Byddwch yn penderfynu pa mor hir y bydd angen i chi ddatblygu eich cynigion cyflawni. Gallwch gymryd hyd at ddwy flynedd, yn dibynnu ar gymhlethdod eich prosiect.

4. Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais, nid yw'n bosibl i ni ddychwelyd y ffurflen atoch ar gyfer gwaith pellach. Sicrhewch eich bod yn hapus gyda'ch atebion cyn i chi gyflwyno eich ffurflenni i ni.

5. Bydd eich cais yn cystadlu â phrosiectau eraill ar y cam datblygu a chyflawni. Nid yw dyfarniad grant ar gyfer cyfnod datblygu yn gwarantu y byddwch yn cael dyfarniad grant cam cyflawni.

Penderfyniadau brys

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn ystyried proses ymgeisio cyflymach. Enghraifft o hyn yw os oes gennych gyfle i brynu eitem dreftadaeth mewn ocsiwn ond mae angen i chi symud yn gyflym.

Os credwch fod hyn yn berthnasol i'ch prosiect, dylech gyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb a byddwn yn trafod hyn â chi.