Roundhay Park, Leeds Roundhay Park, Leeds

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a dderbyniwn.

Mynegi Diddordeb

Gofynnwn i bob ymgeisydd am grant sy'n uwch na £250,000 i gwblhau ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb byr.

Mae hyn yn galluogi ymgeiswyr i:

 • cadw y gwaith yr ydych yn ei roi i geisiadau ar lefel y gellir ei reoli
 • cadw y gystadleuaeth ar lefelau y gellir eu rheoli yn ystod rownd gyntaf y cais
 • rhoi'r cyfle gorau posibl i chi

Sut mae Mynegi Diddordeb yn gweithio?

 • Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i benderfynu a fyddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais rownd gyntaf ai peidio
 • Nid yw gwahoddiad i ymgeisio yn gwarantu grant gennym ni yn y dyfodol ond mae'n nodi ein bod yn gweld potensial yn eich cynigion cychwynnol
 • Ein nod yw ymateb i'ch Mynegiant o Ddidordeb o fewn 20 diwrnod gwaith o'i dderbyn
 • Os byddwn yn penderfynu eich gwahodd i ymgeisio, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf. Os nad ydym yn eich gwahodd i ymgeisio, byddwn yn esbonio ein rheswm

Rowndiau cais

 1. Bydd eich cynnig prosiect yn y rownd gyntaf yn cynnwys cyfnod datblygu a chyfnod gweithredu
 2. Erbyn yr ail rownd, bydd gennych well dealltwriaeth o'r costau, yr adnoddau, y llinell amser ac anghenion eich cynulleidfaoedd
 3. Byddwch yn penderfynu pa mor hir y mae angen i chi ddatblygu'ch cynigion ail rownd. Efallai y byddwch chi'n cymryd hyd at ddwy flynedd, yn dibynnu ar gymhlethdod eich prosiect
 4. Ar ôl i chi gyflwyno'ch ffurflen gais, nid yw'n bosibl inni ddychwelyd hyn i chi am waith pellach. Sicrhewch eich bod yn hapus â'ch ateb cyn i chi gyflwyno eich ffurflenni atom ni!

Penderfyniadau brys

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn ystyried proses ymgeisio cyflymach. Enghraifft o hyn yw os oes gennych gyfle i brynu eitem
dreftadaeth mewn ocsiwn ond mae angen i chi symud yn gyflym.

Os credwch fod hyn yn berthnasol i'ch prosiect, dylech gyflwyno ffurflen Mynedig Diddordeb a byddwn yn trafod hyn gyda chi.