Salisbury Cathedral

Sut i gael arian

Sut i gael arian

Canllaw cam wrth gam

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

1. Gwiriwch beth rydym yn ei ariannu

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

2. Canlyniadau

Rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth rydym am ei wneud gyda'n cyllid drwy set o naw canlyniad.

3. Dewiswch y grant priodol y Loteri Genedlaethol ar gyfer treftadaeth

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw ein rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Mae gan bob un eu harweiniad ymgeisio terfynau amser eu hunain.

4. Sut rydym yn asesu eich cais

Ar ôl i chi anfon eich cais ar-lein atom, byddwn yn sicrhau bod popeth yn ei le ac yn cysylltu â chi i roi gwybod pryd y gallwch ddisgwyl penderfyniad.