René Olivieri

René Olivieri
Role
Interim Chair of The National Lottery Heritage Fund
Penodwyd René Olivieri yn Gadeirydd dros dro ar Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Chronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol ar 30 Rhagfyr 2019.

Roedd Olivieri am flynyddoedd lawer yn Brif Weithredwr y cyhoeddwr gwyddonol ac ysgolheigaidd rhyngwladol, sef Blackwell Publishing. O dan ef, daeth Blackwell yn brif bartner cyhoeddi ar gyfer cymdeithasau academaidd a phroffesiynol gwyddonol ledled y byd. Mae'n parhau i fentora uwch dimau rheoli yn sectorau'r cyfryngau a thechnoleg ar arloesedd, modelau busnes newydd a newid diwylliannol. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol o IOP Publishing ac mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd nifer o gwmnïau sy'n dechrau o’r newydd.

Mae'n parhau i chwarae rhan yn natblygiad addysg uwch. Gwasanaethodd ar Fwrdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr rhwng 2008 a 2014 ac mae'n aelod o Lys Cymwynaswyr y Canghellor ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mae René yn angerddol am ddiogelu'r amgylchedd naturiol a gwella llesiant anifeiliaid sy'n cael eu ffermio.  Rhwng 2012 a 2017 ef oedd Cadeirydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt a, chyn hynny, bu'n Gadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Tubney.

Mae ganddo ddiddordeb brwd yn y celfyddydau perfformio, ac yn enwedig mewn theatr ranbarthol. Mae wedi bod yn Gadeirydd Theatr Belgrade yn Coventry ac mae ef a'i wraig yn gefnogwyr hirdymor i'r Royal Shakespeare Company yn Stratford-on-Avon.

Mae gan René Olivieri BA (Anrh) mewn gwyddor wleidyddol o Brifysgol Oregon ac MA mewn Cysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Johns Hopkins.  Mae ganddo restr helaeth o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid ar bynciau yn amrywio o gynhyrchiant ymchwil wyddonol i economeg gwybodaeth ac ef oedd prif awdur ‘Giving Our All: Reflections of a Spend Out Charity’.