Dr Claire Feehily

Dr Claire Feehily

Claire Feehily
Role
Ymddiriedolwr a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg
Claire yw ein Huwch Ymddiriedolwr Annibynnol yn y Gronfa Dreftadaeth. Mae ganddi fwy na 30 mlynedd o brofiad ar lefelau gweithredol ac anweithredol ar draws y sectorau cyhoeddus ac elusennol.

Mae Claire yn gyfrifydd cymwysedig ac MBA, gydag arbenigedd mewn llywodraethu ariannol a risg, ac yn helpu sefydliadau i ymgysylltu'n iawn â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau ac i ddysgu o'r hyn y maent yn ei ddweud.

Mae ei phrofiad anweithredol o'r bwrdd yn cynnwys gwasanaethu ar bedwar bwrdd GIG ers 2010. Yn dilyn pedair blynedd fel Cadeirydd Healthwatch Swydd Gaerloyw, mae hi ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd Archwilio yn Ymddiriedolaeth Ysbytai Swydd Gaerloyw ac yn un o Fyrddau Gofal Integredig newydd y GIG.

Mae hi hefyd yn dal swyddi bwrdd gydag Ymddiriedolaeth Brandon, yn cadeirio Stroud a Cotswolds Cyngor ar Bopeth ac mae'n aelod lleol o'r Pwyllgor gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Roedd cefndir academaidd Claire mewn hanes modern yn wreiddiol a chwblhaodd radd gyntaf yng Ngholeg y Brenin Llundain a gweithiodd yn archif yr Adran Astudiaethau Rhyfel. Yn ddiweddarach, enillodd PhD mewn Saesneg yn 2008 o Brifysgol Llundain, gan archwilio'r ddadl wleidyddol am sut i addysgu'r dyniaethau a threftadaeth lenyddol, a'i haddysgu yng Ngholeg Birkbeck a'r Ysgol Astudiaethau Uwch. Mae ganddi ddiddordebau ymchwil ac addysgu penodol mewn Cof Diwylliannol ac mae wedi cyhoeddi ar gofebion gwrthdaro milwrol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar archif Prifysgol Bradford o Dr William Allchin, POW, seiciatrydd ac adeiladwr heddwch.

Ar wahân i'w diddordebau ymchwil penodol, mae hi wrth ei bodd yn ymweld ag ynysoedd bach Ewrop, gwylio eu bywyd adar, a darganfod sut mae hanes a symudiad poblogaeth yn gadael eu holion ar y dirwedd.