Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Chwefror 2022

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Chwefror 2022

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 28 Chwefror 2022.

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol: Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Rhestr o Benderfyniadau

#Natur Parc Helyg

Ymgeisydd: Grwp Resilience CBC

Penderfyniad: Gwrthod

#Natur – Keep Wales Tidy nature garden development packages – South

Ymgeisydd: Cadwch Gymru’n Daclus

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £250,000 (100%)

#Natur Cleddau Reaches Nature Enhancement

Ymgeisydd: Cyngor Sir Benfro

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £170,000 (100%)

#Coedlan cymunedol Llanaelhaearn

Ymgeisydd: Cwmni Bro Antur Aelhaeran

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £173,972 (100%)

#Coed Llanadras, community woodland nature reserve

Ymgeisydd: Cyngor Tref Llanandras a Norton

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £249,542 (100%)

#Coed Amelia Trust

Ymgeisydd: Amelia Methodist Trust Company Limited

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £45,626 (100%)