Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymuned, 29 Tachwedd 2021

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymuned, 29 Tachwedd 2021

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 29 Tachwedd 2021

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol: Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

Grantiau Trysorau’r Filltir Sgwâr Treftadaeth: Grantiau rhwng £3,000 a £10,000 ar gyfer prosiectau cyfalaf yng Nghymru a fydd yn annog ymgysylltu â threftadaeth leol.

Rhestr o Benderfyniadau

Schedule of Decisions

#COED 'Haenau Digonedd' Gardd Goedwigol Gynmunedol NATUREWISE Community Forest Garden 'Layers of Abundance'

Ymgeisydd: Naturewise Community Forest Garden CIC

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £36,996 (100%)

#15Minutes2 – National Park Digital Archaeology Interpretation

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (66.67%)

#15minutes2 Melin Daron – Outbuilding

Ymgeisydd: Melin Daron cyf

Penderfyniad: Gwrthod

#15Minutes2 Snowdonia Slate Trail end features

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Llwybr Llechi Eryri

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £3,000 (50%)

#15Minutes2 Pilgrim Art Trail

Ymgeisydd: Ardal Genhadaeth Dyffryn Clwyd

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 WW2 Pillbox

Ymgeisydd: Cyngor Tref Pontypridd

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £7,100 (89.87%)

#15Minutes2 Mosaig Glynllifon

Ymgeisydd: Cyngor Gwynedd

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (83.33%)

#15Minutes2 A celebration of Carreghofa

Ymgeisydd: Ysgol Gynradd Sirol Carreghofa

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £5,000 (100%)

#15Minutes2 St Ilan Community Facilities

Ymgeisydd: The Benefice Of Eglwysilan And Caerphilly PCC

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 Female shower room and toilet modernisation

Ymgeisydd: Clwb Hwylio Brenhinol Cymru

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 Parish of South West Gower – connecting people with their heritage

Ymgeisydd: Plwyf De Orllewin Gŵyr

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,880 (100%)

#15minutes2 – Darganfod lleisiau Ty Mawr – Discovering Ty Mawr's voices

Ymgeisydd: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am Fannau o Ddiddordeb Hanesyddol neu Harddwch Naturiol

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,222 (100%)

#15minutes2 Prosiect Arddangosfa Pier Garth Bangor / Bangor Garth Pier Exhibition Project

Ymgeisydd: Cyngor Dinas Bangor

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £5,000 (100%)

#15minutes2 Connecting with Conwy

Ymgeisydd: Academi Gelf Frenhinol Cambrian

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 Walking Whitchurch Heritage, Cerdded Treftadaeth yr Eglwys Newydd

Ymgeisydd: AWEN @ THELIBRARY - ARTS WHITCHURCH EGLWYS NEWYDD

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £8,505 (100%)

#15minutes2 Prosiect Amgylcheddol Tremadog Environmental Projects

Ymgeisydd: Tremadog 200

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 makeBeddgelerthistory

Ymgeisydd: Cadw Beddgelert yn Daclus

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (95.24%)

#15Minutes2: LGBTQIA+ Cardiff Bike Tour

Ymgeisydd: SpokesPerson CIC

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (100%)

#15Minutes2 15 Minute Heritage – Thomas & Williams – An Inspiration

Ymgeisydd: Plwyf Aberdâr

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (100%)

#15minutes2 Llun Richard Wilson ger Llyn Nantlle

Ymgeisydd: Dyffryn Nantlle 20/20

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £4,290 (100%)

#15minutes2 Local interpretation boards

Ymgeisydd: EGLWYS BLWYF LLANSILIN

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £8,250 (94.29%)

#15minutes2 Bwlchygroes – Ein Hanes Ni

Ymgeisydd: Pwyllgor Neuadd Gymunedol Bwlchygroes

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,460 (100%)

#15minutes2 Ffrwyth y Coed

Applicant: Cymdeithas Plant y Bryn

Decision: Award Grant of £8,660 (80.93%)

#15minutes2 Walk: The Brecon Story

Ymgeisydd: Deon a Phennod Eglwys Gadeiriol Aberhonddu t/a Rhwydwaith Treftadaeth a Diwylliannol Aberhonddu

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,890 (90.82%)

#15minutes2 Viva Pencraig!

Ymgeisydd: TeliMôn Cyf

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,277 (53.7%)

#15minutes2 Taith Tre'r Ceiri

Ymgeisydd: Hafod Ceiri

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £4,455 (100%)

#15minutes2 Additional rest rooms in the cells of Caernarfon Court

Ymgeisydd: Courthouse Entertainments Ltd

Penderfyniad: Gwrthod

#15Minutes2 Sheltering Jersey Park for the Community

Ymgeisydd: Cyfeillion Parc Jersey

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (50%)

#15Minutes2 – Imagine Trail (Arts and Culture)

Ymgeisydd: Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE

Penderfyniad: Gwrthod

#15Minutes2 Guildhall Cells

Ymgeisydd: CIO Neuadd y Dref Llantrisant

Penderfyniad: Gwrthod

#15Minutes2 William Marshal Statue

Ymgeisydd: Cymdeithas Hanes Lleol Penfro a Monkton

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 – Holyhead: Story of a Port

Ymgeisydd: Amgueddfa Forwrol Caergybi

Penderfyniad: Gwrthod

#15Minutes2 Parc yr Esgob Hanes a Chof: Capturing, Digitising and Sharing our Stories

Ymgeisydd: YMDDIRIEDOLAETH PORTH TYWI

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £7,590 (100%)

#15Minutes2 – Wats Dyke, Rhosddu, Wrexham

Ymgeisydd: Cyngor Cymuned Rhosddu

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £3,965 (100%)

#15Minutes2 The Railway in Ruthin: Past and Present

Ymgeisydd: Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £10,000 (100%)

#15Minutes2 Sharing our Heritage / Shaping our Future: the former St Luke's and Circus Eruption

Ymgeisydd: Circus Eruption

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £9,958 (100%)

#15minutes2 Dyffryn Nantlle and Dorothea: Dialogue and Discovery

Ymgeisydd: Dorothea Pumped Hydro Limited

Penderfyniad: Gwrthod

#15minutes2 Llandaff Civil Defence Project

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Cwrt Insole

Penderfyniad: Gwrthod